Známky

Vytvořeno 24.04.2009 08:02:30 | Poslední změna 24.04.2009 08:03:26
Do této aplikace můžete vkládat své známky a katagorizovat je do jednotlivých předmětů, dokáže počítat i průměry